Medyum Ali Gürses

Büyüye Bakan Hocalar – Büyüyü Anlayan Hocalar

Rahman alemlerle alakalı her işlem aslında çok derin gizemlere sahiptir. Bizler, bu alemleri tam olarak anlayamıyor ve hayatımızda kullanamıyor olsak bile medyum hocaların tüm bu dünyalar ile çok iyi şekilde çalışabildiği unutulmamalıdır. Gayb dünyalarını bilen uzman medyum hocalar, yeri geldiğinde pek çok hayırlı çalışma ile destek olabilmektedir. Elbette, sonsuz gücü olan bu alemlerde şerri işlemler de bulunmaktadır. Böylesi işlemlerle karşılaşılması halinde, mutlaka büyüye bakan hocalara danışmak ve üstünüzdeki büyünün bozulmasını sağlamak gereklidir.

İnsanların üzerindeki büyüler, büyünün türüne ve yapılış amacına bağlı olarak farklı belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Kimi büyü uygulamasında kadim dönemlerden gelen özel enerjiler kullanılırken, kimi büyüde sadece o işlemi yapan hocanın nefes gücü vardır. Büyüler nasıl yapılıyor olursa olsun, büyüye bakan hocalar tarafından yapılan bakım çalışmalarıyla etkileri görülebilmektedir.

Bir hocanın bakım yapabilmesi için her şeyden önce maneviyatı iyi şekilde tanıması gereklidir. Öte dünyaları tanımayan bir hocanın bakım yapması imkansız sayılabilir. Rahman boyutlar, tesadüf eseri anlaşılabilecek kadar basit değildir. Bu boyutları tanımak ve anlamak için mutlaka uzun süreli eğitimlerden geçmek gerekmektedir. Büyüye bakan hocalar da bu eğitimler sayesinde gerekli çalışmaları öğrenmiştir.

Büyüye bakan hocalar, yaptıkları işlemlerde farklı ilim temelleriyle çalışmaktadır. Bu ilimler, hocaların her zaman bilmesi gereken ledün ve havas gibi konuları da içermektedir. Havas, ledün ve benzeri ilimlerin kullanılabilmesi için nefes gücü ve tecrübe gerekmektedir. Bu iki ilim de rahman çalışmaların olmazsa olmazları arasında yer almaktadır.

Büyüye bakan hocalar, havas temelli işlem yapıyor olsa da bunun dışında ledünü de iyi şekilde bilmek zorundadır. Büyü enerjilerini anlamak için sadece tek bir alan üzerinde uzman olmak yetmemektedir. Yapılacak olan tüm çalışmaların farklı konuları kapsaması, birden fazla ilimle işlem yapılması gereklidir.

Ledün, büyüye bakan hocalar tarafından el verme yoluyla öğrenilmektedir. Bu ilmi tanıyan ve öğrenen hocalar, üstat hocalarından aldığı bilgileri kullanmaktadır. Böylesi bilgilerin sıradan insanlarla paylaşılması, dışarıya açık tutulması gibi haller hiçbir zaman mümkün olmamaktadır. Bakım ve tüm diğer işlemlerin ilminde gizlilik esastır.

İlm-i Ledün Bakımda Ne İşe Yarar?

Büyüye bakan hocalar, ledün ilmini büyü enerjilerini tanımak ve bu enerjiyi sınıflandırmak için kullanmaktadır. Ledün ilmi, daha çok hayırlı enerjilerde kullanılan, surelerin ve duaların gücünü anlamaya yarayan bir ilimdir. İşlem sırasında kullanılan enerjinin ne olduğunu anlamak ve ne gibi bir çalışma yapılacağını kararlaştırmak için ledün ilminden yararlanılmaktadır.

Gayb aleminin pek çok olasılığı barındırdığını unutmamak gereklidir. Bu nedenle, bu alemlerde her şeyin değişebileceğini, tüm çalışmaların farklı amaçlarla kullanılabileceği bilinmektedir. Büyüye bakan hocalar, ledün ilmini genellikle bu amaçla kullanıyor olsa da kimi zaman çok daha farklı durumlarda ledün ile çalışıldığı görülebilir. Hangi ilmin ne için kullanılacağı veya ne işe yaradığı, sadece bu alanın uzmanı olan gerçek hocalar tarafından bilinmektedir.

Büyüye Bakım İlmi Temeli Kuvvetli Bir İştir

Büyüye bakan hocalar, yaptıkları her işlemde çok sağlam ilmi temeller kullanmaktadır. Bu ilimleri öğrenmek bile yıllar alır. Bu nedenle, her hocanın büyüye bakması mümkün değildir. Büyüye bakacak hocaların hassas ilimlerde el almış olması, rahman boyutlarla ilgili yeterli tecrübeyi taşıması gereklidir.

Medyum Ali Gürses Hoca aşk büyüsübağlama büyüsürızık açma büyüsü, kısmet açma büyüsü, ikna büyüsü, büyü bozmayıldızname gibi birçok konuda çalışmalarını yürütüyor. Medyum Ali Gürses‘e 0535 590 62 75 numaralı telefondan veya medyumalibey@gmail.com mail adresinden ulaşılabilir.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

Yorum yapılmamış

Leave a Reply